Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Χρονικός προγραμματισμός

24 Μαΐου / 24 May 2017
17.00-18.00 Εγγραφή συνέδρων / Registration
18.00-18.45 Χαιρετισμοί / Welcoming addresses
19.00-20.15 Διάλεξη / Keynote Speech: Marcel van der Linden (University of Amsterdam, IISH), “Labour History Goes Global” 
20.15-21.30 Δεξίωση / Reception

25 Μαΐου / 25 May 2017
9.30-11.30 Συνεδρίες / Sessions A1, B1, C1
11.30-12.00 Διάλειμμα / Coffee break
12.00-14.00 Συνεδρίες / Sessions A2, B2, C2
14.00-15.30 Γεύμα / Lunch break
15.30-17.30 Συνεδρίες / Sessions A3, B3, C3
17.30-18.00 Διάλειμμα / Coffee break
18.00-20.00 Συνεδρίες / Sessions A4, B4, C4

26 Μαΐου / 26 May 2017
9.00-11.00 Συνεδρίες / Sessions A5, B5, C5
11.00-11.30 Διάλειμμα / Coffee break
11.30-12.45 Διάλεξη / Keynote Speech: Touraj Atabaki (Leiden University, IISH), “Workers, Class and Revolutions in Twentieth-Century Iran” 
12.45-14.00 Γεύμα / Lunch break
14.00-15.30 Συνεδρίες / Sessions A6, B6, C6
15.30-16.00 Διάλειμμα / Coffee break
16.00-18.00 Συνεδρίες / Sessions A7, B7, C7
18.30-21.30 Μουσείο Αργυροτεχνίας: επίσκεψη, υποδοχή από τον Δήμο Ιωαννιτών και δεξίωση / Silversmithing Museum: visit and reception by the Municipality of Ioannina

27 Μαΐου / 27 May 2017
9.00-11.00 Συνεδρίες / Sessions A8, B8, C8
11.00-11.30 Διάλειμμα / Coffee break
11.30-13.30 Συνεδρίες / Sessions A9, B9, C9
13.30-15.00 Γεύμα / Lunch break
15.00-17.00 Συνεδρίες / Sessions A10, B10, C10
17.00-18.00 Διάλειμμα, συναντήσεις ομάδων / Coffee break, Networks’ meetings
18.00-20.00 Στρογγυλό τραπέζι / Round table

28 Μαΐου/ 28 May 2017
9.30-18.00 Εκδρομή στο Ζαγόρι (προαιρετική) / Excursion in Zagori area (optional)

 

Συνεδρίες Α: Αίθουσα Α (ισόγειο) / Sessions A: Room A (groundfloor)
Συνεδρίες Β: Αίθουσα Β (1ος όροφος) / Sessions B: Room B (1st floor)
Συνεδρίες C και Ολομέλειες: Αμφιθέατρο (1ος όροφος) / Sessions C and Plenary Sessions: Amphitheater (1st floor)

Newsletter