Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

3o Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

3o Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές
(τέλος Μεσαίωνα-αρχές 21ου αι.)


24-27 Μαΐου 2017
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεδρίες και εισηγήσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν διεθνές συνέδριο οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας με θέμα «Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα-αρχές 21ου αι.)». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 24-27 Μαΐου 2017.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να εξετάσει τις ποικίλες και ιστορικά μεταβαλλόμενες μορφές που έλαβε η εργασία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικά κρατικά πλαίσια από το τέλος του Μεσαίωνα έως σήμερα. Οι προσλήψεις και ανασημασιοδοτήσεις της εργασίας στα διάφορα συστήματα Πολιτικής Οικονομίας περιλαμβάνονται στις θεματικές του συνεδρίου.

Αν και δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός, στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει την έρευνα που γίνεται στα ζητήματα αυτά ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Συγκριτικές προσεγγίσεις σε εθνικά, περιφερειακά ή διεθνικά πλαίσια που αφορούν στην ιστορία, την ιστοριογραφία, τη θεωρία των σχέσεων εργασίας και την ιστορία της πολιτικής οικονομίας είναι ευπρόσδεκτες. Ευπρόσδεκτες είναι, επίσης, προσεγγίσεις που διερευνούν πως το φύλο, η ηλικία, η εθνότητα, η φυλή και η οικογένεια εμπλέκονται στην ιστορική διαμόρφωση των καταμερισμών και των σχέσεων εργασίας, των αγορών εργασίας, των πολιτικών για την εργασία και των εμπειριών των εργαζομένων.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στους παρακάτω τέσσερις θεματικούς άξονες:

  1. Η εργασία στην παραγωγή: Πώς διαμορφώνονται ιστορικά και πως αλλάζουν οι συνθήκες παραγωγής σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς; Ποιοι είναι οι καταμερισμοί εργασίας, πώς διαμορφώνονται οι αμοιβές, ποιες είναι οι μορφές και τα συστήματα αμοιβών (λ.χ. υπεργολαβίες, «με το κομμάτι»), πώς επηρεάζει η τεχνολογική αλλαγή τις εργατικές και επαγγελματικές ειδικεύσεις στην αγροτική, βιοτεχνική, βιομηχανική εργασία, στη ναυτιλία και τις μεταφορές, στο εμπόριο και τις υπηρεσίες;
  2. Αγορές εργασίας: Πώς συγκροτούνται ιστορικά οι αγορές εργασίας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό ή διεθνικό επίπεδο; Πώς οργανώνονται και πως αναπτύσσονται τα μεταναστευτικά ρεύματα σε σχέση με τις αγορές εργασίας;
  3. Σχέσεις εργασίας: Πώς διαμορφώνεται ιστορικά και πως μεταβάλλεται το καθεστώς (θεσμικό, κοινωνικό, ιδεολογικό) που ρυθμίζει τους όρους εργασίας; Ποιες είναι και πώς αρθρώνονται οι μορφές και σχέσεις που έλαβε η εργασία ιστορικά (λ.χ. μισθωτή, άμισθη, οικιακή, καταναγκαστική, ελεύθερη-ανελεύθερη, άτυπη), ποιες είναι και πως αναδύονται ιστορικά οι νέες μορφές εργασίας («ελαστική», «ευέλικτη», «προσωρινή» εργασία) που τείνουν να κυριαρχήσουν σήμερα; Πώς συγκροτούνται οι σχέσεις εργασίας στον αγροτικό ή μεταποιητικό τομέα και πώς στις υπηρεσίες;
  4. Πολιτικές για την εργασία: Πώς διαμορφώνονται το κρατικό ρυθμιστικό πλαίσιο και οι εργοδοτικές πολιτικές για τη διαχείριση της εργασίας; Ποιες είναι και πώς αλλάζουν στο χρόνο οι (ιδιωτικές και δημόσιες) πολιτικές που αφορούν την εργασία και την κοινωνική προστασία; Πώς σχηματίζονται σε κάθε εποχή οι απόψεις και οι διεκδικήσεις σχετικά με τους όρους εργασίας;

Μπορείτε να στείλετε προτάσεις για συνεδρίες (με τρείς-τέσσερεις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και με περιλήψεις, έως 400 λέξεις η κάθε περίληψη) ή μεμονωμένη πρόταση για εισήγηση (με περίληψη έως 400 λέξεις ) έως τις 15 Οκτωβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση conference@hdoisto.gr.

Οι διοργανωτές θα προσπαθήσουν να καλύψουν κάποια από τα έξοδα της διαμονής των συνέδρων. Η επιστημονική επιτροπή, εξάλλου, θα φροντίσει για την έκδοση των ανακοινώσεων.

Γλώσσες του συνεδρίου: ελληνικά, αγγλικά

Τέλη συνεδρίου

Πρώιμη εγγραφή έως 31.1.2017
Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές χωρίς σταθερή εργασία: 10 €
Πλήρη τέλη (ερευνητές με σταθερή εργασία, καθηγητές): 20 €

Εγγραφή μετά την 1η.2.2017, εγγραφή επί τόπου
Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές χωρίς σταθερή εργασία: 20 €
Πλήρη τέλη (ερευνητές με σταθερή εργασία, καθηγητές): 40 €

Προθεσμίες υποβολής προτάσεων συμμετοχής:
Αίτηση συμμετοχής για συνεδρίες ή/και μεμονωμένες εισηγήσεις & υποβολή περιλήψεων: 15.10.2016
Ανακοίνωση αποδοχής συμμετοχής: 15.11.2016
Αποστολή γραπτών ανακοινώσεων: 30.4.2017
Διεξαγωγή συνεδρίου: 24 -27 Μαΐου 2017


Δελτίο συμμετοχής

Παρακαλούμε να αποστείλετε προτάσεις συμμετοχής (ατομικές ή και οργάνωσης πάνελ) έως τις 15 Οκτωβρίου 2016 στο conference@hdoisto.gr

Ονοματεπώνυμο:
Έτος γέννησης:
Πανεπιστημιακό ή Ερευνητικό Ίδρυμα:
Ιδιότητα: (μέλος ΔΕΠ, υποψήφιος Διδάκτωρ κλπ.)
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:
Τίτλος ανακοίνωσης:
Περίληψη (μέχρι 400 λέξεις):

Newsletter